Spot fremtiden kampagne: Studenter­medhjælpere til fynske virksomheder

Spot fremtiden kampagne: Studenter­medhjælpere til fynske virksomheder

I en tid med mangel på arbejdskraft er studenter­medhjælpere en god ressource at trække på. Spot fremtiden kampagnen sætter samtidig fokus på, at også fremtidig rekruttering kan sikres, når virksomheden ansætter studerende i studierelevante jobs.

Omdrejningspunktet for kampagnen er landingpagen spotfremtiden.nu. Den er integreret i det website, vi for et par år siden udviklede som digitalt ankerpunkt for Beskæftigelsesalliancen – et forum, der arbejder for at øge beskæftigelsen i Odense.

Grundhistorien handler om, at en studenter­medhjælper ikke bare er kvalificeret, fleksibel og motiveret arbejdskraft her og nu, men samtidig en rigtig god mulighed for at lære en dygtig fremtidig medarbejder at kende. Den studerende i et studierelevant job får på sin side erhvervserfaring og gode indgange til et muligt fremtidigt job. Det er med andre ord en win-win at spotte fremtiden.

Gode erfaringer fra forrige kampagne

I udviklingen af “Spot Fremtiden” har Clockwork arbejdet videre med de gode erfaringer fra kampagnen “Tankekraft til vækst” fra 2021. Med landingpagen tankekraft.nu inspirerer den små og mellemstore virksomheder til at ansætte akademikere.

Erfaringerne gælder både den kreative og den operationelle proces. Tankekraft til vækst og Spot fremtiden er ikke blot slogans, men også storylines, der kan foldes ud i forskellige former for kommunikation, med kampagnelogoer og klare visuelle udtryk.

Spotfremtiden.nu rummer information og motivation til både virksomheder og studerende. Og ikke mindst videocases fra virksomhederne budget123, Nature Energy og Universal Robots, der alle har haft stort udbytte af studentermedhjælpere.

Målrettet online markedsføring, især displayannoncering og annoncering på LinkedIn og Facebook leder effektivt virksomheder og studerende ind på landingpagen. Udvalgte printmedier supplerer onlineaktiviteterne. Der er også lagt op til at levendegøre konceptet med for eksempel fysiske lysspots.

Del videre