Clockwork valgt som leverandør af kommunikation til Odense Kommune

Clockwork valgt som leverandør af kommunikation til Odense Kommune

Odense Kommune har efter en udbudsrunde valgt fem leverandører, der i de næste knap fire år skal levere kommunikationsydelser – fra grafisk udvikling til kampagner – til kommunen. Clockwork er en af de fem, der er kommet med i rammeaftalen.

I en prækvalifikation blev otte af de ansøgende virksomheder valgt, og den endelige udvælgelse tog blandt andet udgangspunkt i cases fra virksomhederne. I sidste ende blev Clockwork, Aros Kommunikation, Fingerspitz, KreativGrafisk og Skabertrang blev udvalgt til rammeaftalen.

Udbudsrunden rummede to delaftaler, filmproduktion og kommunikationsydelser. For et par uger siden kunne vi fortælle, at Clockwork var kommet med i rammeaftalen for film. Clockwork er dermed den eneste virksomhed, der er med i begge rammeaftaler.

Kommunikation med sammenhængskraft

Det falder godt i tråd med Clockworks måde at arbejde på, at bureauet er med i begge rammeaftaler. Det er bureauets fundament at sikre sammenhængskraft i kommunikation, på tværs af discipliner, genrer og medier.

“Papiret er hvidt, når vi begynder på en opgave. Om løsningen så ender i film, online eller trykte materialer, det kommer an på, hvad der bedst bærer budskabet ud. Og hvis vores opgave kun er en del af en større sammenhæng, så gør vi meget ud af at sikre, at løsningen en bliver en medspillende del af sammenhængen,” siger direktør Jan Lindholm.

Del videre