Håb for Google Analytics

Håb for Google Analytics

For få måneder siden blev lidt af en håndgranat kastet ned i den kommercielle brug af internettet. Måleværktøjet Google Analytics blev vurderet ulovligt af Datatilsynet. Men der er håb for enden af tunnellen. Og grund til lidt is i maven.

“Datatilsynet har set nærmere på værktøjet Google Analytics, dets indstillinger og de vilkår, værktøjet leveres under. På baggrund af denne gennemgang konkluderer Datatilsynet, at værktøjet ikke kan benyttes lovligt uden videre. En lovlig brug forudsætter implementering af en række supplerende foranstaltninger ud over de indstillinger, Google stiller til rådighed,” lød det sidst på sommeren fra Datatilsynet.

Den udmelding gav panderynker. En ulovliggørelse af statistikværktøjet kan have ret betydelige konsekvenser for danske virksomheder.

“Jeg vil umiddelbart vurdere, at mindst 8 ud af 10 virksomheder bruger Google Analytics, og blandt de små og mellemstore virksomheder er det formentlig endnu højere. Derfor er det ganske alvorligt for rigtig mange, at et så vigtigt redskab, som de fleste bruger på daglig basis, ikke uden videre kan bruges,” udtalte fagchef Carsten Rose Lundberg fra Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

Ny Privacy Shield aftale på vej

Baggrunden for Datatilsynets vurdering af ulovligheden i Google Analytics hænger sammen med, at en særlig aftale mellem EU og USA, Privacy Shield, blev underkendt af EU-domstolen i juli 2020.

USA var derfor ikke længere undtaget fra EUs GDPR regler, der blandt andet forbyder at overføre personoplysninger til usikre 3. lande udenfor Europa, og det sker i praksis ved brug af Google Analytics – der derfor brugte Privacy Shield ordningen.

Når der alligevel er håb, hænger det ikke mindst sammen med, at EUs Ursula von der Leyen og USAs præsident Joe Biden i marts præsenterede en aftale om principperne for et transatlantisk dataflow. Den aftale kan være på plads i indeværende år. Så der er grund til lige at afvente den aftale, inden man træffer større beslutninger.

Besværlige løsninger

For Clockwork og vores webarbejde det et lyspunkt, at der er en løsning på vej, for Google Analytics har været et værdifuldt måleredskab, ikke bare på vores eget website, men også på en række af de online løsninger, vi har leveret til kunder. Derfor er der ingen panik på vores kontor her og nu.

Datatilsynet har samtidig givet udtryk for forståelse for, at mange virksomheder bruger værktøjet, og at det om nødvendigt tager tid at implementere nye foranstaltninger til at imødegå den nye situation – men samtidig har man dog tilskyndet til at lægge en plan.

“Derfor er budskabet fra Datatilsynet, at hvis man bruger Google Analytics, skal man lægge en plan for at lovliggøre sin brug ved at træffe supplerende foranstaltninger,” meldte Datatilsynet.

Og som udgangspunkt har man en række muligheder for at lovliggøre brugen af Google Analytics. Men det er ikke helt enkle løsninger. En simpel ændring af settings på IP-adressen, som nogen har spekuleret i, er ikke nok.

Det vil være lovligt at bruge en såkaldt reverse proxy server, så man kan lægge et ekstra lag datasikkerhed ind, og pseudonymisere de data, der sendes til Google. Men det kan være ganske dyrt og besværligt, og det vil i praksis gøre det umuligt at trække mange af de sammenlignelige data, som har gjort Google Analytics værdifuldt indtil nu.

Derfor er al mulig grund til at klappe hesten og se hvad de kommende måneder bringer, ind man lader de vigtige data gå til spilde.

Del videre