Er din emballage online-klar?

Er din emballage online-klar?

En emballage er en fysisk indpakning af et produkt. Men for en mærkevare er det i høj grad også kommunikation. Emballagens udtryk, visualitet og budskaber skal sælge varen. Og det gælder faktisk også for en dagligvare i en online butik.

Skal forbrugeren for eksempel købe en fødevare på Nemlig.com eller Shobr.dk, så vil det typisk være et klassisk packshot, der skal fange hendes opmærksomhed. Men emballagen på det packshot vil som regel være skabt til det fysiske møde med forbrugeren i butikken. Og både købssituation og læsesituation er anderledes online.

Det kræver nok blot et minimum af omtanke at undgå én af de mest banale og almindelige fejl: Et foto af en krøllet emballage præsenterer sig ikke synderlig godt på en flad skærm, og teksten bliver nemt ulæselig. I forvejen vil mange produkttekster på emballagen være for små til at være læsbare på skærmen, hvis ikke der er mulighed for at blæse dem meget op i størrelse.

En online udgave af emballagen?

Den visuelle præsentation af produktet er stadig vigtig. Fødevarer bliver også solgt på food appeal online, så en lækker visuel præsentation af produktet gør underværker på en skærm. Til gengæld er de små tekster mindre vigtige – dels kan de oftest alligevel ikke læses, og dels vil der online være mulighed for at beskrive og sælge produktet ved siden af emballagen.

I den ideelle verden kunne det derfor være en idé at udvikle en virtuel udgave af emballagen til brug for online præsentation til e-handel. Den bør i så fald designes, så der er klar genkendelighed med den emballage, forbrugeren møder fysisk i en butik. Det vil sige med samme key visuals, samme farver og samme grafiske hovedlinjer.

Men størrelsen på elementerne kan prioriteres om, så de nødvendige tekster og hovedbudskaber nemt kan aflæses, også når det virtuelle packshot står i mindre størrelse på en skærm. De små, ulæselige tekster kan fjernes, så de ikke skaber flimmer og irritation hos læseren. Til gengæld vil der på produktsiden på en online dagligvare butikker som regel være mulighed for at aflevere tekstbudskaber om produktet selvstændigt ved siden af billedet.

Virkelighedens udfordringer

Det er en god leveregel at se muligheder i stedet for begrænsninger. Og omkostningerne til udviklingen af et online “packshot” kunne i princippet begrænses til det grafiske arbejde med revideringen. Den omkostningstunge udvikling og produktion af fysiske emballager – fra dummies og stansetegninger til trykning og fremstilling – ville stadig kun være relevante for de fysiske emballager.

Virkeligheden for fødevareproducenter er dog i høj grad styret af den teknologi og logistik, som handlen tager udgangspunkt i, både fysisk og online. Det gælder ikke mindst GS1 standarden, der har samlet en stor del af forsyningskæden fra producent til handel i en fælles formidling af data.

GS1Trade Sync stiller nogen ret stringente og enkle krav til produktpræsentationen, stamdata og billedmateriale, der gør det vanskeligt at tilpasse og målrette produktbilleder til enkelte medier – også selv om man måske gerne vil være mere inspirerende. Her skal materialerne også leve op til krav fra dagligvarekæder, uanset om det er til butik eller online.

Så indtil online markedet for dagligvarer – og den tilhørende teknologi – er mere modent og nuanceret, så vil starten nok ofte være OGSÅ at tænke online i design af den fysiske emballage. For eksempel ved at tænke i to dimensioner: Det der nemt og hurtigt kan aflæses, også på en skærm, og det der kan aflæses, når man står med emballagen i hånden.

Del videre