En grafisk myte bliver skudt i foden

En grafisk myte bliver skudt i foden

Det er én af den grafiske branches mest sejlivede dogmer: Skrifter med fødder er mere læsbare end skrifter uden fødder. Ny forskning afliver (måske) dogmet.

Det er én af verdens førende forskere i typografi, PhD Ole Lund, førsteamanuensis ved den norske Højskole i Gjøvik, der i en doktorafhandling påviser væsentlige mangler ved mange af de studier, der har udråbt skrifter med fødder (seriffer) som mere læsbare. Den norske designer Robin Sandborg mener derfor, at dogmet i praksis er ubrugeligt.

“Vi møder ofte den opfattelse, at skrifttyper med seriffer, som for eksempel Times New Roman, er mere læsbare og egner sig bedre til længere tekster end sans seriffer som Arial. Forskningen hverken beviser eller modbeviser påstanden. Så bliver det bare mærkeligt, at handle ud fra det som sandhed,” mener Robin Sandborg ifølge kreativtforum.no.

Forkert opfattelse af serif-fonte på skærme

Omvendt har online æraen skabt en opfattelse af, at skrifttyper uden fødder er mere læsbare på en computerskærm. Men den holder tilsyneladende heller ikke i byretten.

“Forskningen viser, at der ikke er nogen signifikant forskel i læsbarhed på skærm mellem skrifttyper med eller uden seriffer. Moderne skærme har teknologier, som styrker læsbarheden på skærm, inklusive anti-aliasing, subpixel rendering og hinting. Der ligger noget af forklaringen,” mener Robin Sandborg.

Hans konklusion er, at designeren må bruge sine faglige erfaringer til i hvert tilfælde at vurdere hver enkelt skrifttype – med eller uden fødder – i sammenhængen. Variabler som x-højde, tykkelse og kontrast er vigtige faktorer. Og der kan være langt større forskel på to skrifttyper uden fødder end på én med og én uden.

Del videre