Socialstyrelsen

Indsigt i social indsats

I satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat midler til at styrke indsatsen for evidensbaserede programmer i arbejdet med udsatte børn og unge. Denne opgave ligger i Socialstyrelsen, og Clockwork blev valgt til at bidrage til løsning af denne.

Sammen med Socialstyrelsen udviklede Clockwork en kommunikationsstrategi for at udbrede fem evidensbaserede programmer i de danske kommuner. Clockwork eksekverede kommunikationen på målrettede platforme som web og direct mails.